Promluvy a články P. Rudolfa

Promluvy a články P. Rudolfa

Ti, kdo P. Rudolfa pamatují, když byl při síle, se shodnou na tom, že byl vynikajícím kazatelem. V devadesátých letech Český rozhlas každou neděli přenášel nějakou bohoslužbu - pravidelně se střídaly katolické mše s bohoslužbami protestantských církví. Relativně často byly tyto přenosy z lhoteckého kostela. Přicházelo na ně mnoho ohlasů - telefonáty i dopisy (připomeňme, že e-maily sice již existovaly, ale uživatelů bylo poskrovnu, hlavně v akademické sféře). Jednou se stalo, že rozhlas měl někde domluvený přenos, ale z nějakých důvodů z něho na poslední chvíli sešlo, a proto zařadili reprízu bohoslužby ze Lhotky - to, že šlo o jinou liturgickou dobu, bylo asi pod jejich rozlišovací schopnosti. I na tuto reprízu pak P. Rudolfovi přišla řada reakcí, některé trochu zmatené neaktuálností slov, jak o tom sám vyprávěl. Některé z jeho promluv byly otištěny ve Věstníku (a nešlo jen o ty rozhlasové), mnohé stojí dodnes za přečtení. Zde uvádíme stručný přehled.

Rok 1995 - promluvy a články najdete v naskenovaných Věstnících 1-7/1995

 • Slavnost Nejsvětější Trojice (rozhlasový přenos 11. června 1995) - o Trojici a darech Ducha svatého, viz Věstník 1/95, strany 1, 3, 4.
 • Vezměte a jezte - článek k slavnosti Těla a Krve Páně, viz Věstník 1/95, strany 4 a 6.
 • Rozhlasový přenos 13. srpna 1995 - o prázdninách, výuce náboženství a životě Panny Marie, viz Věstník 3/95, strany 1, 4, 5 (strany 13, 16 a 17 v souboru).
 • Beatles - znáte je, že? - článek P. Rudolfa z roku 1969 o tom, jak potřebné je osobní setkání s Bohem a proč k tomu mnozí katolíci nedocházejí, viz Věstník 3/95, strana 7 (strana 19 v souboru)
 • Věříte v Boha? - článek o otázce, co přidává víra v Boha dobrým lidem, viz Věstník 6/95, strany 1 a 4 (strany 31 a 34 v souboru)
 • Vánoční promluva 1995 - Věstník 7/95, strany 1, 2, 4 (strany 35, 36, 38 v souboru).

Rok 1996 - promluvy a články najdete v naskenovaných Věstnících 1-7/1996

 • V jakém autobuse? - článek P. Rudolfa o tom, co je to peklo, viz Věstník 1/96, strany 1 a 3
 • Rozhlasový přenos 24. 3. 1996 - promluva o vzkříšení Lazara a o vzkříšení vůbec, viz Věstník 2/96, strany 1 a 3 (strany 5 a 7 v souboru)
 • Dělat POKÁNÍ? ANO! Ale JAK? - článek P. Rudolfa o tom, co znamená pokání, viz Věstník  3/96, strany 1 a 2 (strany 9 a 10 v souboru)
 • Je pro vás dobré, abych odešel - článek P. Rudolfa o příslibu Ducha svatého, viz Věstník 4/96, strany 1 a 2 (strany 13 a 14 v souboru)
 • Z promluvy o víře, naději a lásce - viz Věstník 5/96, strany 1, 3, 4 (strany 17, 19, 20 v souboru)
 • Ještě jednou o pokání - článek P. Rudolfa o svátosti smíření a odpuštění, viz Věstník 7/96, strana 3 (strana 27 v souboru)

Rok 1997 - promluvy a články najdete v naskenovaných Věstnících 1-7/1997

 • Co jsem provedl - z rozhlasové promluvy 9. 2. 1997 - o strachu z Boha a lidských představách, viz Věstník 1/97, strany 2 a 3
 • Stále máme příležitost - z novoroční promluvy P. Rudolfa, viz Věstník 1/97, strana 7
 • Duch je to hlavní - z rozhlasové promluvy (asi) 20. 4. 1997 - mj. o naší západní kultuře, viz Věstník 3/97, strany 2 a 3 (strany 16 a 17 v souboru)
 • Život má být zpíván - článek P. Rudolfa mj. o modlitbě, viz Věstník 4/97, strany 1 a 2 (strany 23 a 24 v souboru)
 • Ať všichni jsou jedno - z rozhlasové promluvy 27. 7. 1997 mj. o globalizaci a solidaritě, viz Věstník 5/97, strany 1 a 2 (strany 29 a 30 v souboru)
 • Mládenče, tobě pravím, vstaň! - z rozhlasové promluvy 2. 11. 1997 - o smrti a víře ve vzkříšení, viz Věstník 6/97, strany 2 a 3 (strany 36 a 37 v souboru)

Rok 1998 - promluvy a články najdete v naskenovaných Věstnících 1-5/1998

 • Co bys řekl ty? Kdyby ve zpovědnici seděl sám Kristus - z předvelikonoční rozhlasové promluvy P. Rudolfa o svátosti smíření, viz Věstník 2/98, strany 1-3 (strany 7-9 v souboru)
 • Komu patří Boží království - z rozhlasové promluvy 28. 6. 1998, viz Věstník 3/98, strany 2 a 3 (strany 14 a 15 v souboru)
 • P. V. Rudolf farníkům, Věstník 5/98, strana 2 (strana 26 v souboru) - poděkování P. Rudolfa za články farníků o něm v předchozím Věstníku při příležitosti předání správy farnosti P. Bedřichovi. Text poděkování zní:
Děkuji vám za vaše modlitby při mé nemocí, za vaši pomoc a za všechna hřejivá slova povzbuzení. Také na vás stále myslím a na konci roku vám vyprošuji požehnané Vánoce a s Boží pomocí hodně síly do každého dne nového roku. Byl bych rád, kdybyste nezapomínali na moje duchovní vedení v minulých letech, kdy jsem se snažil vám dokázat - jak jsem to já sám poznal ve svém životě -  že Bůh nečeká na naše poklesky, aby nás potrestal, ale že nás má rád a do poslední vteřiny našeho bytí nám dává naději. Protože Bůh, to je láska...