Vize naší farnosti

Vize naší farnosti

Jeden lednový pátek v roce 2023 se členové ekonomické a pastorační rady vydali do kláštera sester trapistek v Poličanech, aby strávili víkend úvahami o tom, jaké je naše farní společenství, jak žije uvnitř a jak působí na okolí, jaké má silné a slabé stránky a jaké výzvy před námi stojí. Následující řádky sepsal Prokop Jirsa jako reflexi vznikající vize.

CO JE TO FARNOST?

Přemýšleli jste o tom někdy? Co je to ta lhotecká farnost? Stašek s Petrem a Jakubem? Nebo odkaz P. Rudolfa, případně P. Jiřího a P. Bedřicha? Pastorační rada a ekonomická rada? Právnická osoba podřízená arcibiskupství?

Co je to naše farnost? Nebo možná ještě lépe: Kdo je to naše farnost? JÁ. TY. To já jsem farnost, ty jsi farnost. Farnost jsme my lidé. Naše společenství. Určitě je to i ten právní subjekt, ale bez lidí by byl mrtvý.

ALE KDO JSEM JÁ?

Kdo jsem, kdo jsi? Kdo jsi ve farnosti…? Proč bych nad tím měl přemýšlet, jsme veliká farnost, ztratím se v davu, nemá to smysl...

Má. Jsem Boží, jsi Boží. Každý z nás ve farnosti dostal při křtu charismata. Dárky od Boha pro sebe a pro druhé. Něco, čím můžeme s radostí posloužit druhým k růstu, aby se víc přiblížili Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe.

Jsme veliká farnost, farnost se stovkami charismat. Kdybychom sesypali všechny naše charismata pod stromeček, bude z toho neuvěřitelně veliká hromada dárků. Otázkou ale zůstává, jestli už jsme je všechny rozbalili. Máš tu odvahu…?

JE SUIS FARNOST! (Já jsem farnost!)

Farnost je každý z nás. Já, ty, ten, co v neděli sedí vedle tebe, všichni, kdo se schovávají pod kůrem, varhaník, kněz, kapela, ministrant, miminka v kočáru... My všichni.

Někdy máme s touhle identifikací problém. Nedivím se. Jsme velká farnost, kde je mnoho lidí, názorů, spiritualit. Někdy na sebe narážíme. Ale to je normální. Podívejte se na apoštoly (a vybíral si je sám Ježíš!): Petr, který do všeho šel po hlavě, byl vůdčí typ. A taky slibotechna a stejně zapřel. Jan s Jakubem usnuli, když je Ježíš prosí o modlitbu. Matouš je až do svého obrácení celník, podvodník. Tomáš nevěří zprávám o zmrtvýchvstání Ježíše. Matka Jakuba a Jana jde orodovat za kariéru svých synů, aby byli v nebi Ježíšovi nejblíž, pak je za to ostatní nemají rádi. To je parta… A přece - na nich Ježíš vystavěl církev, která trvá už dva tisíce let. Protože oni věděli, že s Ježíšem a v Ježíši je život. Jejich jednota nespočívala v jednotě názorů, charakterů, povah – to všechno bylo jejich bohatství. Jejich jednota spočívala v jednotě s Ježíšem.

A podobně je to ve farnosti. Jsme a budeme různí. Klademe různé důrazy na různé věci. Modlíme se každý trochu jinak, máme každý svůj vlastní duchovní život se spoustou zkušeností, zážitků, bolestí a radostí. Ale všichni jdeme k jednomu Bohu. Farnost je (nebo alespoň má být) jednota v různosti. V tom je její bohatství – naše bohatství. Buďme v tom otevření. A to, jaká je a jaká bude naše farnost, záleží na každém z nás. Čím více se budeme sdílet, zapojovat a využívat naše charismata, tím více se budeme vzájemně obohacovat. A tím i měnit prostředí kolem nás – v kostele i mimo něj. Zkusme rozlišit, jak v nás Duch působí a jak jeho obdarování můžeme rozmnožit (k tomu trocha biblické inspirace – Sk 1-12; Řím 12,6-8; 1Kor 12,4-11 nebo Ef 4,11-13).

NAŠE VIZE


A teď to nejzajímavější – k čemu jsme došli. První část našeho setkání byla analýza současného stavu. Jaké jsou silné a slabé stránky farnosti, jaké jsou příležitosti a hrozby. Vzešlo z toho mnoho zajímavých podnětů, ze kterých jsme definovali, kým bychom chtěli být:

 • farností MISIJNÍ – být otevření do farnosti i směrem ven k okolí a to fyzicky (otevřený kostel) i duchovně
 • farností DUCHOVNÍ – podporovat duchovní život, pluralitu uvnitř farnosti, podporovat liturgii a všechna povolání a stavy ve farnosti
 • farností CHARITATIVNÍ – umět pomoci lidem nejen hmotně, ale i přijetím, všímat si těch, kteří stojí na okraji, kteří jsou v krizi, vytvářet bezpečný prostor pro všechny potřebné
 • farností KOMUNIKATIVNÍ – pracovat na propojování všech farníků a jejich seznamování, komunikovat lépe do veřejného prostoru a uvnitř farnosti, vstoupit intenzivněji do on-line prostoru
 • farností EFEKTIVNÍ – naučit se využívat moderní technologie
JAK NA TO
 
Druhou část našich úvah jsme věnovali konkrétním podnětům, aktivitám, oblastem. Vzešlo z toho 12 oblastí, kterým bychom se chtěli cíleně věnovat. Těžko to ale může zajistit jen pastorační a ekonomická rada. A ani by to tak nebylo dobře. Proto vznikla vize týmů starajících se o jednotlivé oblasti. V každém týmu by bylo několik farníků, kteří by se v dané oblasti chtěli angažovat. A nejde o to, že by každý musel řešit vše, ale měl by třeba jen jednotlivý úkol. Prostě zkusit se něčeho ujmout, třeba jen na omezený čas. Někdo bude mít charisma tyto věci vést, koordinovat, jiný třeba jednu z věcí realizovat, jiný vypomáhat, kde je třeba...
 
Vize obsahuje 10 týmů:

 

 • Tým PASTORACE – bude mít na starosti pastoraci všech skupin ve farnosti, které nespadají do ostatních týmů, a organizaci jednotlivých pastoračních akcí
 • Tým DĚTI – tým už funguje, ale potřeboval by rozšířit; má na starosti pastoraci dětí do 5. třídy
 • Tým MLÁDEŽ – tým také už funguje, ale posily uvítá; stará se o mládež a aktivity pro ni
 • Tým RODINY – posláním tohoto týmu bude podpora rodin a manželů ve farnosti, a to různými akcemi od duchovních cvičení pro manžele přes akce pro rodiče a děti až třeba po manželské večery a přípravy na manželství
 • Tým EVANGELIZACE – velká výzva pro naši farnost a tento tým je otevřít farnost nekostelním lidem, a to fyzicky i duchovně
 • Tým LITURGIE – mnoho věcí ohledně liturgie se děje, ale spíše odděleně, tým pečující o liturgii by měl vše koordinovat a také se starat třeba o různé modlitební setkání v průběhu celého roku
 • Tým CHARITA – i v charitativní oblasti se toho ve farnosti děje hodně, i když nejsme ta „charita s šatníkem“, o to víc je možná na místě aktivity zkoordinovat a možná objevit nové, potřebné, to by měl mít na starosti právě tento tým
 • Tým MÉDIA – mediální propojení nejen s farníky, ale i s nekostelním okolím a světem je v dnešní době velká výzva, protože by se jeden z týmů měl věnovat právě mediální komunikace, tj. spravovat web, sociální sítě, mít kontakt s (nejen) lokálními médii, pracovat na prezentaci farnosti atd.
 • Tým „TEP“ – TEP je zkratka pro tým „technicko-ekonomicko-provozní“, protože i farnost potřebuje hmotné zázemí a někoho, kdo o něj pečuje; tento tým
 • Tým CENTRUM LHOTKA – tenhle tým už delší dobu pracuje, má na starosti kompletní přípravu a budoucí průběh stavby Centra Lhotka a stavebních úprav kostela, v tuto chvíli řeší hlavně PR a fundraisingové aktivity na podporu projektu a farnosti

Jak je popsáno výše, některé týmy už fungují, jiné potřebují posílit, jiné snad ještě vzniknou. Některé věci a aktivity už dlouho a dobře fungují i mimo týmy, jiné by potřebovaly podpořit a zkoordinovat. Do všeho je možné se zapojit, přidat pomocnou ruku, přijít s nápadem. Vize není dogma, ale otevřená idea toho, jak bychom mohli naše společenství vést dál a dál šířit evangelium.

Třeba je to příležitost právě pro tebe, jak se zapojit, seznámit se s novými lidmi a dát kousek sebe Bohu a druhým. Zkus promodlit a popřemýšlet, co by Tě oslovilo, kde by se mohla uplatnit Tvoje charismata, kam Tě Hospodin volá. Každý z nás je totiž povolán svědčit o Kristu, a to se dá samozřejmě podporovat a dělat různými způsoby. A jak říká svatý Pavel: „Běda mě, kdybych nezvěstoval evangelium.“

Pokud se chceš zapojit, můžeš napsat svoje možnosti nebo představu na mail [email protected] nebo se přihlásit osobně u pastoračních asistentek.