P. Vladimír Rudolf

P. Vladimír Rudolf

P. Vladimír Rudolf (19.9.1924 - 8.7.2000) byl farářem ve lhoteckém kostele v letech 1967-1999. Zanechal zde nesmazatelnou stopu, inicioval instalaci netradiční křížové cesty (jejím uměleckým autorem je akademický sochař a spolužák P. Vladimíra Rudolfa z teologie Karel Stádník, duchovními autory jsou Karel Stádník a P. Vladimír Rudolf za přispění P. Petra Piťhy), jeho kázání formovala několik generací. V roce 2024 si připomínáme 100 let od jeho narození. Při té příležitosti se konají vzpomínkové akce a zároveň sbíráme vzpomínky pamětníků.

Na této stránce budou přibývat informace a odkazy zejména v souvislosti s připomínkou výročí P. Rudolfa. Prozatím je k dispozici následující:

Akce k výročí

  • 16. června 2024 se uskutečnila farní pouť do Praskoles, rodiště P. Rudolfa. (Prosíme účastníky, kteří během pouti fotili, o poskytnutí fotografií. Můžete je posílat pastoračním asistentkám, viz Kontakty)
  • 22. září 2024 od 10:00 se uskuteční slavnostní mše svatá na Lhotce

Různé vzpomínky

P. Rudolf v médiích