Záznam mše svaté ze dne 15. 8. 1993 (Nanebevzetí Panny Marie)