Podmenu:

chci přispět

Bankovní spojení pro finanční dary:

  1. Běžný provoz farnosti: č. účtu 74326329 / 0800 (Česká spořitelna), do zprávy pro příjemce lze upřesnit účel daru.

  2. Rozšíření kostela a výstavba farního centra:

Podrobnější informace k účtům naleznete v článku k novým bankovním účtům naší farnosti ve Věstníku č. 9/2018 (s. 7), více informací o plánované stavbě na www.centrumlhotka.cz.

Veliké díky za Vaši podporu! Za dobrodince, dárce a jejich úmysly je sloužena mše svatá od 10 hodin každou první neděli v měsíci.