Podmenu:

chci přispět

Bankovní spojení pro finanční dary:

  1. Běžný provoz farnosti: č. účtu 74326329 / 0800 (Česká spořitelna), do zprávy pro příjemce lze upřesnit účel daru.

  2. Rozšíření kostela a výstavba farního centra:

Podrobnější informace k účtům naleznete v článku k novým bankovním účtům naší farnosti ve Věstníku č. 9/2018 (s. 7), více informací o plánované stavbě na www.centrumlhotka.cz.

Veliké díky za Vaši podporu! Za dobrodince, dárce a jejich úmysly je sloužena mše svatá od 10 hodin každou první neděli v měsíci.

TRVALÝ PŘÍKAZ

Farnost vítá, že jste se rozhodli přispívat na činnost farnosti nebo na výstavbu komunitního centra pravidelným zasíláním finančních darů na farní bankovní účty. A děkuje vám za to. Pro jednodušší zúčtování vás prosím, abyste upravili trvalý příkaz následujícím způsobem:

●Dary na provozní náklady farnosti (tzv. na cokoli, např. elektřina, topení): bankovní účet 74 32 63 29 / 0800, specifický symbol 500, variabilní symbol vámi zvolený (např. datum narození, část rodného čísla, číslo vašeho bankovního účtu, ze kterého platby zasíláte apod.). VS musí obsahovat 4 až max.10 číslic.

● Dary na investiční výdaje farnosti (na výstavbu komunitního centra a úpravy kostela): bankovní účet 53 23 72 03 39 / 0800, specifický symbol 100, variabilní symbol vámi zvolený, navíc s předřazenou číslicí 9. Změnou příkazu pomůžete zautomatizovat přiřazení zaslané částky k vašemu potvrzení o přijatých darech.

Ideálně pošlete e-mailem (farnosti, faráře) informace potřebné k vystavení potvrzení: jméno, příjmení, adresu, případně telefon a vámi zadaný variabilní symbol. Tato data budou uvedena na vystaveném potvrzení, které obdržíte v lednu následujícího roku. Obdobně postupujte i při zadání jednorázového příkazu k úhradě. Při opakovaných platbách používejte vždy stejné symboly. Významně tak usnadníte účetní agendu.