Podmenu:

biřmování mládeže 2020/2021

BIŘMOVÁNÍ 2020/2021

Drazí biřmovanci, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali (proto je stránka upovídanější). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat. Jirka

"Přijmi pečeť daru Ducha svatého!" obřad biřmování

 

hodina a datum

téma

1     11/10

Seznámení. Kdo je kdo, proč jsem tady, co očekávám. Jaký je můj vztah k Bohu, víře a církvi.

Smysl přípravy na biřmování. Organizační záležitosti.

Bůj je.. X jaký já mám vztah k Bohu. Falešné představy o Bohu v každém z nás X Bůh jako Otec, rodič. Četba na doma: letáček Karikatury Boha. Bůh jako starý dědeček, nevšímavý hodinář, policajt, Santa Claus, něco nad námi...

2   18/10

+

3   25/10

DISTANČNÍ VÝUKA KVŮLI KORONA OMEZENÍM, DOSTALI JSTE EMAILEM, ODPOVĚDI PROSÍM DO 28/10

V Youcatu si přečtěte: strana 4, Pokyny k práci s knihou
strana 6 a následující: Předmluva papeže Benedikta, za kterého byla brožura vydána

Dále už nebudu uvádět stránky, ale ta čísla v žlutých obláčcích u jednotlivých krátkých odstavců, říká se jim "články"
tedy přečtěte si tedy článek 1 - 24 (ten poslední se jmenuje "Co spojuje mou víru s církví?")
 
Podívej se na YouTube na film Carlo Acutis. Misionář 2.0, který je o IT klukovi, co zemřel v 15 letech a minulý týden byl prohlášen církví za blahořečeného (předstupeň svatořečení). Odkaz máš v emailu.
 
Pošlete mi pak emailem pak do odpovědi na tyto otázky, stačí velmi stručně, v bodech, ale kdo se bude chtít rozepsat, může:
1. Co mě v přečteném zaujalo, co se mi líbilo?
2. Co mi není jasné, co bych určitě později chtěl vysvětlit podrobněji?
3. S čím z přečteného mám problém?
4. Jakou máme doma Bibli? Napiš název překladu, najdeš vepředu. Projdi si obsah Bible, podívej se na zkratky, kterými jsou tam označeny jednotlivé biblické knihy.  I v článcích v YouCatu jsou citace z Bible ve zkratkách! Čísla za zkratkou pak znamenají kapitolu a verše, např. 1 Sam 2,7 znamená 1. kniha Samuelova, druhá kapitola, sedmý verš. Zkus se alespoň chvíli v Bibli listovat, třeba i začíst se.
5. Jak se jmenuje šestá kniha Starého zákona?
6. Jak se jmenuje třetí kniha Nového zákona?
7. Napiš biblický verš, který najdeš v 1 Petr 5,7
8. Jak se přestavil Bůh Mojžíšovi? (najdeš nejenom v Bibli, ale i v tom, co sis přečetl v Youcatu).
9. Co Tě zaujalo na filmu?
10. Pokud máš jiný dotaz, připomínka, podnět, můžeš je též napsat
UKLIDNÍME SE VŠICHNI, ANO!? VYPADÁ TO, ŽE TOHO CHCI HROZNĚ MOC, ALE AŽ SE NA TO PODÍVÁTE, ZJISTÍTE, ŽE TO MÁTE ZA CHVILKU.

4   1/11

+

5   8/11

Úkoly, které, prosím, udělejte co nejdřívenejpozději do středy 17. listopadu, a pošlete odpovědi na otázky.

V Youcatu si přečtěte článek 25 (K čemu víra potřebuje definice a formule) až článek 70 (Jak nás Bůh může vyprostit z vleku zlého)

V Bibli si přečtěte v 1. knize Mojžíšově (Genesis) první tři kapitoly. Nebojte, vrátíme se k jejich výkladu, až se uvidíme. Přečtěte si také Žalm 104, opěvuje krásu stvoření a jeho řád.
 
Podívejte se na stručné vysvětlení, proč recitujeme nebo zpíváme Vyznání víry ve mši svaté   https://www.youtube.com/watch?v=16hepxAc25Y

Poslechněte si latinsky zpívané Vyznání víry https://www.youtube.com/watch?v=yM0McJY7kbQ

Pošlete mi pak emailem odpovědi na tyto otázky, stačí velmi stručně, v bodech, ale kdo se bude chtít rozepsat, může. Asi jste už pochopili, že většina otázek se týká přečteného.
1. Co Tě v přečteném zaujalo, co se Ti líbilo?
2. Co Ti není jasné, co bys určitě později chtěl vysvětlit podrobněji?
3. S čím z přečteného máš problém?
4. Každý den stvoření, tak jak ho popisuje první kapitola Bible, končí slovy, že Bůh viděl, že to, co stvořil, je ..... doplň slovo na pět
5. Může Bůh, když je všemohoucí, stvořit tak velký kámen, že ho sám neunese?
6. Kdo v Žalmu 104  "hasí žízeň", komu patří "horské štíty" a kdo "řve po kořisti"? 
7. V čem podle Youcatu spočívá rovnost všech lidí?
8. Jak se jmenoval strom, z kterého dala Eva Adamovi jíst? Byla to jabloň?
9. Jaký je rozdíl mezi fyzickým a morálním zlem?
10. Co je to lidská duše?
11. Zkus si zazpívat spolu se sboristou latinské Vyznání víry, viz odkaz výše. Jak Ti to šlo?
12. Byl si v těchto dnech na hřbitově a pomodlil(a) ses tam, nebo doma či v kostele za zemřelé? Pokud ano, na            koho z blízkých jsi pamatoval(a)?
13. Pokud máš jiný dotaz, připomínku, podnět, můžeš je též napsat

Už se těším na odpovědi a přeji vám hezké dny a dostatek zdraví i elánu! Prosím, nezapomínejte, že i když nejsou v kostele mše svaté, kostel je denně otevřen, k tiché modlitbě, k svatému přijímání či svátosti smíření. 

6   22/11

+

7   29/11

Úkoly, které, prosím, udělejte co nejdřívenejpozději do středy 2. prosince, a pošlete odpovědi na otázky.

V Youcatu si přečtěte článek 71 (Proč se zprávám o Ježíšovi říká "evangelium"...) až článek 112 (Co nastane, až přijde Kristus soudit celý svět)

V Bibli si přečtěte příběh od poslední večeře až do konce alespoň v jednom ze čtyř evangelií. Výběr evangelia je na vás.

Začíná advent. Poslechněte si krásný adventní zpěv https://www.youtube.com/watch?v=1pyF2aFMI_4
Vůbec nenutím, ale kdo jste skutečně machři, podívejte se na následující film o Ježíšovi, pusťte si titulky v angličtině. https://www.youtube.com/watch?v=N94ldLiGFXo&t=1475s
 
Pošlete mi pak emailem odpovědi na tyto otázky, stačí velmi stručně, v bodech, ale kdo se bude chtít rozepsat, může. Asi jste už pochopili, že většina otázek se týká přečteného.
1. Co Tě v přečteném zaujalo, co se Ti líbilo?
2. Co Ti není jasné, co bys určitě později chtěl vysvětlit podrobněji?
3. S čím z přečteného máš problém?
4. Co znamená "Kristus"?
5. Jaké národnosti byl Ježíš?
6. Proč křesťané oslovují Ježíše "Pane"?
7. Co Tě zaujalo v příběhu z evangelia, který sis přečetl?
8. Co je to Turínské plátno? 
9.Co znamená jméno "Petr" a jak se nazývají Petrovi nástupci?
10. Jak se jmenuje adventní zpěv, který sis poslechl (viz výše)?
11. Máš v pokoji, nebo alespoň někde v bytě, kříž či jiný obraz Pána Ježíše, Panny Marie či svatých? A pokud ano, jaký? Jak ho vnímáš?
12. Zkus si představit, že Ježíšovi bylo také někdy tolik, co je Tobě. Jaký z toho máš pocit?
Už se těším na odpovědi a přeji vám hezké dny a dostatek zdraví i elánu! Přeji hezký vstup do doby adventní! 

8    6/12

Diskuze nad vašimi odpověďmi z distančních hodin 2 a 3.

9   13/12

Diskuze nad vašimi odpověďmi z distančních hodin 4 a 5. 

10 20/12

Diskuze nad vašimi odpověďmi z distančních hodin 6 a 7. 

Ikonografie. Symboly a souvislosti příchodu Ježíše na svět (téma Vánoc) a jeho oběti a zmrtvýchvstání (téma Vánoc). 

Modlitba Anděl Páně, Anděle Boží.

Domácí úkol: ztiš se u obrázků ikon, které jste dostali. Nech se jimi vtáhnout do úchvatného příběhu a smyslu Vánoc.

11 3/1

+

12  10/1

V Youcatu si přečtěte článek 113 (Co znamená: Věřím v Ducha svatého) až článek 149 (Lze se klanět Marii?)

V Bibli si přečtěte Sk 1. a 2. kapitolu, a protože stejně v povinné literatuře níže máte celé Skutky, můžete si je rovnou přečíst celé.
 
Podívejte se na moc pěkný dokument o vzácném nálezu hřebu z Kristova kříže. Jne poslední minuty, kdy se průvodcem pořadem rozplývá nad Slunovratem a pod. neberte tak vážně. https://www.youtube.com/watch?v=nr2gV6CKJdE

Pošlete mi pak emailem odpovědi na tyto otázky, stačí velmi stručně, v bodech, ale kdo se bude chtít rozepsat, může. Asi jste už pochopili, že většina otázek se týká přečteného.
1. Co Tě v přečteném zaujalo, co se Ti líbilo?
2. Co Ti není jasné, co bys určitě později chtěl vysvětlit podrobněji?
3. S čím z přečteného máš problém?
4. Jak nazval Ducha svatého svatý Augustin? Jak bys ho nazval Ty?
5. Duch svatý je znázorňován jako holubice. Zkus zjistit a napiš další symboly Ducha svatého.
6. Co znamená řecký výraz ecclesia?
7. Jak se řekne církev anglicky, německy, polsky, maďarsky, italsky a španělsky?
8. Svatý Pavel v Písmu hovoří o třech obrazech církve, doplň
 a) církev je stavba, Ježíš je v ní.... a my jsme ....
 b) tělo, Ježíš je v ní .... a my jsme ....¨
 c) nevěsta, Ježíš je v ní ...
9. Co znamená, že církev je katolická?
10 Napiš co nejvíce významu slova svatý, která znáš
11. Co je to dogma?
12. Vztahuje se na papežův výrok Ty housky jsou dneska nějaké tvrdé! neomylnost? Pokud ne, tak na co se vztahuje?
13. Co pro Tebe osobně nějaký význam Panna Maria? Pokud ano, jaký?
Prosím o poslání odpovědí do 13. ledna.
13   24/1
Protože je šance, že se vrátíte brzo do školy, a protože ani 21. 1. polovina z vás neodevzdala odpovědi, je tentokrát úkol krátký. Ale současně jen na jeden týden. 
Youcatu si přečtěte článek 150 (Má církev skutečně moc odpouštět hříchy?) až článek 165 (Proč říkáme "amen"...?)

V Bibli si přečtěte alespoň poslední tři kapitoly knihy Zjevení, které popisují konečné vítězství dobra na konci světa. Je to poslední a možná nejhůře pochopitelná kniha Bible. V emailu vám dám do přílohy text a krátký výklad celé této knihy, který jsem postupně zveřejňoval na webových stránkách naší farnosti během adventu. Takže odvážlivci si mohou knihu přečíst celou za použití mých stručných výkladů.
 
Pošlete mi pak emailem odpovědi na tyto otázky, stačí velmi stručně, v bodech, ale kdo se bude chtít rozepsat, může. Asi jste už pochopili, že většina otázek se týká přečteného.
1. Co Tě v přečteném zaujalo, co se Ti líbilo?
2. Co Ti není jasné, co bys určitě později chtěl vysvětlit podrobněji?
3. S čím z přečteného máš problém?
4. Komu Pán Ježíš propůjčil moc odpouštět hříchy?
5. Co znamená "inkarnace"? Nepleť s reinkarnací!
6. Bojíš se smrti?
7. Jak dlouho bude trvat život po smrti?
8. Proč se očistec jmenuje očistec?
9. Podle víry církve je peklo místem naprosté hrůzy a beznaděje, nebo spíše jako v mnohých českých filmových pohádkách roztomilou kotelnou se směšnými neoholenými chlápky v kožiších?
10. Těšíš se na poslední soud, kdy bude, jak píše Písmo svaté, všem zřejmé, jaké měl kdo úmysly?
Prosím o poslání odpovědí do 29. ledna. I VŠECH DLUHŮ!

 

DALŠÍ INFO:

Potvrzení o vašem křtu: čím dřív ho dodáte, tím líp pro vás. Alespoň ho pak nebudete shánět na poslední chvíli. Stačí kopie upomínky na křest.

Kmotři a biřmovací jméno, jménakmotr musí být biřmovaný katolík. Měl by to být člověk, který Vás bude podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Bude-li to Váš křestní kmotr, bude to krásné navázaní na svátost křtu. Kmotrů m§ůže být více- Biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  .

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Youcat - katechismus pro mladé: ten žlutý, přečíst minimálně celý  :-)

Nějakou knihu od C. S. Lewise

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Dostali jste 11. 10., přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), strhující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Carlo Acutis. Misionář 2. (YouTube) - film o mladém IT, který byl 3. 10. 2020 blahořečen, dostali jste za úkol v distanční výuce.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět alespoň začátek, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe: pokud umožní koronáč

1. Společný víkend: vyrazíme společně na víkend k sestrám trapistkám.

2. Praxe u sester Matky Terezy: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

3. Účast na modlitbách podle komunity v Taizé: koná se většinou čtvrtý čtvrtek v měsíci od 20 hodin. Alespoň jednou se prosím zúčastněte.

4. Příprava jedné nedělní křížové cesty v našem kostele: některou z postních nedělí od 17:30. Vytvoříte a povedete společně, pomůžu vám a budu tam s vámi. Cílem je jak zamyslet se více do hloubky nad Ježíšovým utrpením a jeho smyslem pro náš život, tak si vyzkoušet připravit program pro větší skupinu lidí a tento program zdárně vést. 

5. Účast na Diecézním dnu mládeže: v sobotu před Květnou nedělí, upřesním, až se bude vědět více

6. Pohodová "praxe": Společné posezení u kávičky a sušenek s panem biskupem Karlem Herbstem, který Vás bude biřmovat. Upřesním v zimě.

7. Osobní rozhovor se mnou nebo s kýmkoliv z mých farních pomocníků (panem kaplanem, sestrou Bernardou, Prokopem Jirsou...) je možný po předchozí dohodě kdykoliv. Na vás si čas vždy rádi uděláme. Povinný rozhovor se mnou pak bude před biřmováním. Více informací včas sdělím. 

Pokud některou praxi nemůžete vykonat, dohodneme se na náhradní. Pozor: z praxe č. 1 omlouvá pouze nemoc  - v takovém případě se sami zúčastníte nějaké jiné víkendové duchovní obnovy. Z praxe č. 2 omlouvá pouze těžký imunodeficit. Pokud nevíš, co to je, tak ho nemáš a k sestrám můžeš :-)  Pochopitelně praxe můžete absolvovat společně.

Dá-li Pán, biřmování bude v neděli 23. května 2020 v 10 hodin u nás v kostele.