Podmenu:

biřmování mládeže 2020/2021

BIŘMOVÁNÍ 2020/2021

Drazí biřmovanci, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali (proto je stránka upovídanější). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat. Jirka

"Přijmi pečeť daru Ducha svatého!" obřad biřmování

 

hodina a datum

téma

1     11/10

Seznámení. Kdo je kdo, proč jsem tady, co očekávám. Jaký je můj vztah k Bohu, víře a církvi.

Smysl přípravy na biřmování. Organizační záležitosti.

Bůj je.. X jaký já mám vztah k Bohu. Falešné představy o Bohu v každém z nás X Bůh jako Otec, rodič. Četba na doma: letáček Karikatury Boha. Bůh jako starý dědeček, nevšímavý hodinář, policajt, Santa Claus, něco nad námi...

2 a 3 18/10 a 25/10

DISTANČNÍ VÝUKA KVŮLI KORONA OMEZENÍM, DOSTALI JSTE EMAILEM, ODPOVĚDI PROSÍM DO 28/10

V Youcatu si přečtěte: strana 4, Pokyny k práci s knihou
strana 6 a následující: Předmluva papeže Benedikta, za kterého byla brožura vydána

Dále už nebudu uvádět stránky, ale ta čísla v žlutých obláčcích u jednotlivých krátkých odstavců, říká se jim "články"
tedy přečtěte si tedy článek 1 - 24 (ten poslední se jmenuje "Co spojuje mou víru s církví?")
 
Podívej se na YouTube na film Carlo Acutis. Misionář 2.0, který je o IT klukovi, co zemřel v 15 letech a minulý týden byl prohlášen církví za blahořečeného (předstupeň svatořečení). Odkaz máš v emailu.
 
Pošlete mi pak emailem pak do odpovědi na tyto otázky, stačí velmi stručně, v bodech, ale kdo se bude chtít rozepsat, může:
1. Co mě v přečteném zaujalo, co se mi líbilo?
2. Co mi není jasné, co bych určitě později chtěl vysvětlit podrobněji?
3. S čím z přečteného mám problém?
4. Jakou máme doma Bibli? Napiš název překladu, najdeš vepředu. Projdi si obsah Bible, podívej se na zkratky, kterými jsou tam označeny jednotlivé biblické knihy.  I v článcích v YouCatu jsou citace z Bible ve zkratkách! Čísla za zkratkou pak znamenají kapitolu a verše, např. 1 Sam 2,7 znamená 1. kniha Samuelova, druhá kapitola, sedmý verš. Zkus se alespoň chvíli v Bibli listovat, třeba i začíst se.
5. Jak se jmenuje šestá kniha Starého zákona?
6. Jak se jmenuje třetí kniha Nového zákona?
7. Napiš biblický verš, který najdeš v 1 Petr 5,7
8. Jak se přestavil Bůh Mojžíšovi? (najdeš nejenom v Bibli, ale i v tom, co sis přečetl v Youcatu).
9. Co Tě zaujalo na filmu?
10. Pokud máš jiný dotaz, připomínka, podnět, můžeš je též napsat
UKLIDNÍME SE VŠICHNI, ANO!? VYPADÁ TO, ŽE TOHO CHCI HROZNĚ MOC, ALE AŽ SE NA TO PODÍVÁTE, ZJISTÍTE, ŽE TO MÁTE ZA CHVILKU.

 

DALŠÍ INFO:

Potvrzení o vašem křtu: čím dřív ho dodáte, tím líp pro vás. Alespoň ho pak nebudete shánět na poslední chvíli. Stačí kopie upomínky na křest.

Kmotři a biřmovací jméno, jménakmotr musí být biřmovaný katolík. Měl by to být člověk, který Vás bude podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Bude-li to Váš křestní kmotr, bude to krásné navázaní na svátost křtu. Kmotrů m§ůže být více- Biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  .

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Youcat - katechismus pro mladé: ten žlutý, přečíst minimálně celý  :-)

Nějakou knihu od C. S. Lewise

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Dostali jste 11. 10., přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), strhující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Carlo Acutis. Misionář 2. (YouTube) - film o mladém IT, který byl 3. 10. 2020 blahořečen, dostali jste za úkol v distanční výuce.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět alespoň začátek, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe: pokud umožní koronáč

1. Společný víkend: vyrazíme společně na víkend k sestrám trapistkám.

2. Praxe u sester Matky Terezy: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

3. Účast na modlitbách podle komunity v Taizé: koná se většinou čtvrtý čtvrtek v měsíci od 20 hodin. Alespoň jednou se prosím zúčastněte.

4. Příprava jedné nedělní křížové cesty v našem kostele: některou z postních nedělí od 17:30. Vytvoříte a povedete společně, pomůžu vám a budu tam s vámi. Cílem je jak zamyslet se více do hloubky nad Ježíšovým utrpením a jeho smyslem pro náš život, tak si vyzkoušet připravit program pro větší skupinu lidí a tento program zdárně vést. 

5. Účast na Diecézním dnu mládeže: v sobotu před Květnou nedělí, upřesním, až se bude vědět více

6. Pohodová "praxe": Společné posezení u kávičky a sušenek s panem biskupem Karlem Herbstem, který Vás bude biřmovat. Upřesním v zimě.

7. Osobní rozhovor se mnou nebo s kýmkoliv z mých farních pomocníků (panem kaplanem, sestrou Bernardou, Prokopem Jirsou...) je možný po předchozí dohodě kdykoliv. Na vás si čas vždy rádi uděláme. Povinný rozhovor se mnou pak bude před biřmováním. Více informací včas sdělím. 

Pokud některou praxi nemůžete vykonat, dohodneme se na náhradní. Pozor: z praxe č. 1 omlouvá pouze nemoc  - v takovém případě se sami zúčastníte nějaké jiné víkendové duchovní obnovy. Z praxe č. 2 omlouvá pouze těžký imunodeficit. Pokud nevíš, co to je, tak ho nemáš a k sestrám můžeš :-)  Pochopitelně praxe můžete absolvovat společně.

Dá-li Pán, biřmování bude v neděli 23. května 2020 v 10 hodin u nás v kostele.