Podmenu:

biřmování mládeže 2020/2021

BIŘMOVÁNÍ 2020/2021

Drazí biřmovanci, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali (proto je stránka upovídanější). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat. Jirka

"Přijmi pečeť daru Ducha svatého!" obřad biřmování

 

hodina a datum

téma

1     11/10

Seznámení. Kdo je kdo, proč jsem tady, co očekávám. Jaký je můj vztah k Bohu, víře a církvi.

Smysl přípravy na biřmování. Organizační záležitosti.

Bůj je.. X jaký já mám vztah k Bohu. Falešné představy o Bohu v každém z nás X Bůh jako Otec, rodič. Četba na doma: letáček Karikatury Boha. Bůh jako starý dědeček, nevšímavý hodinář, policajt, Santa Claus, něco nad námi...

2   18/10

+

3   25/10

DISTANČNÍ VÝUKA KVŮLI KORONA OMEZENÍM, DOSTALI JSTE EMAILEM, ODPOVĚDI PROSÍM DO 28/10

V Youcatu si přečtěte: strana 4, Pokyny k práci s knihou
strana 6 a následující: Předmluva papeže Benedikta, za kterého byla brožura vydána

Dále už nebudu uvádět stránky, ale ta čísla v žlutých obláčcích u jednotlivých krátkých odstavců, říká se jim "články"
tedy přečtěte si tedy článek 1 - 24 (ten poslední se jmenuje "Co spojuje mou víru s církví?")
 
Podívej se na YouTube na film Carlo Acutis. Misionář 2.0, který je o IT klukovi, co zemřel v 15 letech a minulý týden byl prohlášen církví za blahořečeného (předstupeň svatořečení). Odkaz máš v emailu.
 
Pošlete mi pak emailem pak do odpovědi na tyto otázky, stačí velmi stručně, v bodech, ale kdo se bude chtít rozepsat, může:
1. Co mě v přečteném zaujalo, co se mi líbilo?
2. Co mi není jasné, co bych určitě později chtěl vysvětlit podrobněji?
3. S čím z přečteného mám problém?
4. Jakou máme doma Bibli? Napiš název překladu, najdeš vepředu. Projdi si obsah Bible, podívej se na zkratky, kterými jsou tam označeny jednotlivé biblické knihy.  I v článcích v YouCatu jsou citace z Bible ve zkratkách! Čísla za zkratkou pak znamenají kapitolu a verše, např. 1 Sam 2,7 znamená 1. kniha Samuelova, druhá kapitola, sedmý verš. Zkus se alespoň chvíli v Bibli listovat, třeba i začíst se.
5. Jak se jmenuje šestá kniha Starého zákona?
6. Jak se jmenuje třetí kniha Nového zákona?
7. Napiš biblický verš, který najdeš v 1 Petr 5,7
8. Jak se přestavil Bůh Mojžíšovi? (najdeš nejenom v Bibli, ale i v tom, co sis přečetl v Youcatu).
9. Co Tě zaujalo na filmu?
10. Pokud máš jiný dotaz, připomínka, podnět, můžeš je též napsat
UKLIDNÍME SE VŠICHNI, ANO!? VYPADÁ TO, ŽE TOHO CHCI HROZNĚ MOC, ALE AŽ SE NA TO PODÍVÁTE, ZJISTÍTE, ŽE TO MÁTE ZA CHVILKU.

4   1/11

+

5   8/11

Úkoly, které, prosím, udělejte co nejdřívenejpozději do středy 17. listopadu, a pošlete odpovědi na otázky.

V Youcatu si přečtěte článek 25 (K čemu víra potřebuje definice a formule) až článek 70 (Jak nás Bůh může vyprostit z vleku zlého)

V Bibli si přečtěte v 1. knize Mojžíšově (Genesis) první tři kapitoly. Nebojte, vrátíme se k jejich výkladu, až se uvidíme. Přečtěte si také Žalm 104, opěvuje krásu stvoření a jeho řád.
 
Podívejte se na stručné vysvětlení, proč recitujeme nebo zpíváme Vyznání víry ve mši svaté   https://www.youtube.com/watch?v=16hepxAc25Y

Poslechněte si latinsky zpívané Vyznání víry https://www.youtube.com/watch?v=yM0McJY7kbQ

Pošlete mi pak emailem odpovědi na tyto otázky, stačí velmi stručně, v bodech, ale kdo se bude chtít rozepsat, může. Asi jste už pochopili, že většina otázek se týká přečteného.
1. Co Tě v přečteném zaujalo, co se Ti líbilo?
2. Co Ti není jasné, co bys určitě později chtěl vysvětlit podrobněji?
3. S čím z přečteného máš problém?
4. Každý den stvoření, tak jak ho popisuje první kapitola Bible, končí slovy, že Bůh viděl, že to, co stvořil, je ..... doplň slovo na pět
5. Může Bůh, když je všemohoucí, stvořit tak velký kámen, že ho sám neunese?
6. Kdo v Žalmu 104  "hasí žízeň", komu patří "horské štíty" a kdo "řve po kořisti"? 
7. V čem podle Youcatu spočívá rovnost všech lidí?
8. Jak se jmenoval strom, z kterého dala Eva Adamovi jíst? Byla to jabloň?
9. Jaký je rozdíl mezi fyzickým a morálním zlem?
10. Co je to lidská duše?
11. Zkus si zazpívat spolu se sboristou latinské Vyznání víry, viz odkaz výše. Jak Ti to šlo?
12. Byl si v těchto dnech na hřbitově a pomodlil(a) ses tam, nebo doma či v kostele za zemřelé? Pokud ano, na            koho z blízkých jsi pamatoval(a)?
13. Pokud máš jiný dotaz, připomínku, podnět, můžeš je též napsat

Už se těším na odpovědi a přeji vám hezké dny a dostatek zdraví i elánu! Prosím, nezapomínejte, že i když nejsou v kostele mše svaté, kostel je denně otevřen, k tiché modlitbě, k svatému přijímání či svátosti smíření. 

6   22/11

+

7   29/11

Úkoly, které, prosím, udělejte co nejdřívenejpozději do středy 2. prosince, a pošlete odpovědi na otázky.

V Youcatu si přečtěte článek 71 (Proč se zprávám o Ježíšovi říká "evangelium"...) až článek 112 (Co nastane, až přijde Kristus soudit celý svět)

V Bibli si přečtěte příběh od poslední večeře až do konce alespoň v jednom ze čtyř evangelií. Výběr evangelia je na vás.

Začíná advent. Poslechněte si krásný adventní zpěv https://www.youtube.com/watch?v=1pyF2aFMI_4
Vůbec nenutím, ale kdo jste skutečně machři, podívejte se na následující film o Ježíšovi, pusťte si titulky v angličtině. https://www.youtube.com/watch?v=N94ldLiGFXo&t=1475s
 
Pošlete mi pak emailem odpovědi na tyto otázky, stačí velmi stručně, v bodech, ale kdo se bude chtít rozepsat, může. Asi jste už pochopili, že většina otázek se týká přečteného.
1. Co Tě v přečteném zaujalo, co se Ti líbilo?
2. Co Ti není jasné, co bys určitě později chtěl vysvětlit podrobněji?
3. S čím z přečteného máš problém?
4. Co znamená "Kristus"?
5. Jaké národnosti byl Ježíš?
6. Proč křesťané oslovují Ježíše "Pane"?
7. Co Tě zaujalo v příběhu z evangelia, který sis přečetl?
8. Co je to Turínské plátno? 
9.Co znamená jméno "Petr" a jak se nazývají Petrovi nástupci?
10. Jak se jmenuje adventní zpěv, který sis poslechl (viz výše)?
11. Máš v pokoji, nebo alespoň někde v bytě, kříž či jiný obraz Pána Ježíše, Panny Marie či svatých? A pokud ano, jaký? Jak ho vnímáš?
12. Zkus si představit, že Ježíšovi bylo také někdy tolik, co je Tobě. Jaký z toho máš pocit?
Už se těším na odpovědi a přeji vám hezké dny a dostatek zdraví i elánu! Přeji hezký vstup do doby adventní! 

8    6/12

Diskuze nad vašimi odpověďmi z distančních hodin 2 a 3.

9   13/12

Diskuze nad vašimi odpověďmi z distančních hodin 4 a 5. 

10 20/12

Diskuze nad vašimi odpověďmi z distančních hodin 6 a 7. 

Ikonografie. Symboly a souvislosti příchodu Ježíše na svět (téma Vánoc) a jeho oběti a zmrtvýchvstání (téma Vánoc). 

Modlitba Anděl Páně, Anděle Boží.

Domácí úkol: ztiš se u obrázků ikon, které jste dostali. Nech se jimi vtáhnout do úchvatného příběhu a smyslu Vánoc.

11 3/1

+

12  10/1

V Youcatu si přečtěte článek 113 (Co znamená: Věřím v Ducha svatého) až článek 149 (Lze se klanět Marii?)

V Bibli si přečtěte Sk 1. a 2. kapitolu, a protože stejně v povinné literatuře níže máte celé Skutky, můžete si je rovnou přečíst celé.
 
Podívejte se na moc pěkný dokument o vzácném nálezu hřebu z Kristova kříže. Jne poslední minuty, kdy se průvodcem pořadem rozplývá nad Slunovratem a pod. neberte tak vážně. https://www.youtube.com/watch?v=nr2gV6CKJdE

Pošlete mi pak emailem odpovědi na tyto otázky, stačí velmi stručně, v bodech, ale kdo se bude chtít rozepsat, může. Asi jste už pochopili, že většina otázek se týká přečteného.
1. Co Tě v přečteném zaujalo, co se Ti líbilo?
2. Co Ti není jasné, co bys určitě později chtěl vysvětlit podrobněji?
3. S čím z přečteného máš problém?
4. Jak nazval Ducha svatého svatý Augustin? Jak bys ho nazval Ty?
5. Duch svatý je znázorňován jako holubice. Zkus zjistit a napiš další symboly Ducha svatého.
6. Co znamená řecký výraz ecclesia?
7. Jak se řekne církev anglicky, německy, polsky, maďarsky, italsky a španělsky?
8. Svatý Pavel v Písmu hovoří o třech obrazech církve, doplň
 a) církev je stavba, Ježíš je v ní.... a my jsme ....
 b) tělo, Ježíš je v ní .... a my jsme ....¨
 c) nevěsta, Ježíš je v ní ...
9. Co znamená, že církev je katolická?
10 Napiš co nejvíce významu slova svatý, která znáš
11. Co je to dogma?
12. Vztahuje se na papežův výrok Ty housky jsou dneska nějaké tvrdé! neomylnost? Pokud ne, tak na co se vztahuje?
13. Co pro Tebe osobně nějaký význam Panna Maria? Pokud ano, jaký?
Prosím o poslání odpovědí do 13. ledna.
13   24/1
Protože je šance, že se vrátíte brzo do školy, a protože ani 21. 1. polovina z vás neodevzdala odpovědi, je tentokrát úkol krátký. Ale současně jen na jeden týden. 
Youcatu si přečtěte článek 150 (Má církev skutečně moc odpouštět hříchy?) až článek 165 (Proč říkáme "amen"...?)

V Bibli si přečtěte alespoň poslední tři kapitoly knihy Zjevení, které popisují konečné vítězství dobra na konci světa. Je to poslední a možná nejhůře pochopitelná kniha Bible. V emailu vám dám do přílohy text a krátký výklad celé této knihy, který jsem postupně zveřejňoval na webových stránkách naší farnosti během adventu. Takže odvážlivci si mohou knihu přečíst celou za použití mých stručných výkladů.
 
Pošlete mi pak emailem odpovědi na tyto otázky, stačí velmi stručně, v bodech, ale kdo se bude chtít rozepsat, může. Asi jste už pochopili, že většina otázek se týká přečteného.
1. Co Tě v přečteném zaujalo, co se Ti líbilo?
2. Co Ti není jasné, co bys určitě později chtěl vysvětlit podrobněji?
3. S čím z přečteného máš problém?
4. Komu Pán Ježíš propůjčil moc odpouštět hříchy?
5. Co znamená "inkarnace"? Nepleť s reinkarnací!
6. Bojíš se smrti?
7. Jak dlouho bude trvat život po smrti?
8. Proč se očistec jmenuje očistec?
9. Podle víry církve je peklo místem naprosté hrůzy a beznaděje, nebo spíše jako v mnohých českých filmových pohádkách roztomilou kotelnou se směšnými neoholenými chlápky v kožiších?
10. Těšíš se na poslední soud, kdy bude, jak píše Písmo svaté, všem zřejmé, jaké měl kdo úmysly?
Prosím o poslání odpovědí do 29. ledna. I VŠECH DLUHŮ!

14   7/2

+

15   14/2

Tentokrát je distanční výuka jiná, než jste zvyklí. Protože v YouCatu vás čeká liturgie a svátosti, mohlo by se stát, že text už by byl pro vás příliš vzdálený. A přitom prožívání mše svaté, její pochopení, a chápání smyslu všeho, co v kostele slavíme, je tak důležité a krásné. Proto tentokrát, dříve než si o liturgii budete číst, po vás chci následující. 
 
Shlédněte, ne rychle proklikejte! krátká, dvojminutová, videa o částech mše svaté. Je jich hodně, ale díky jejich krátkosti se dají zvládnout bez nebezpečí úmrtí nudou. 
 
A pak se podívejte na 40 minutovou přednášku 
 
Ministranty upozorňuji, že na stránkách liturgie.cz najdou i video o ministrování.
 
Otázky
1. Co Tě na krátkých videích zaujalo?
2. Co Ti nebylo jasné?
3. S čím z viděného máš problém?
4. Napiš několika větami, o čem je delší video, co Tě v něm oslovilo, co naopak Ti nebylo jasné, nebo si s čím měl(a) problém.
 
Věřím, že vám viděné pomůže lépe chápat a prožívat slavení v kostele. V příloze posílám papíry, které si budete pamatovat ti z vás, kdo jste se u mne připravovali na 1. svaté přijímání. Tehdy jste zamíchané papíry měli poskládat tak, jak jdou jednotlivé části mše svaté za sebou. Teď už to budete umět bravurně.
 
Odpovědi mi prosím pošlete do úterý 16. února.

16   21/2

+

17   28/2

Youcatu si přečtěte úvodní odstaveček před článkem 166 (Proč církev slaví bohoslužbu tak často?) až článek 223 (Proč je eucharistie předjímáním věčného života?)

PROČ je toho tolik? Protože mnohé články jsou vlastně opakováním videí z minula, A navíc o křtu a biřmování budeme stejně mluvit speciálně před biřmováním.
Článek 188 mluví o "denní modlitbě církve", říká se jí také "breviář", koukni na elektronickou verzi, ať si pod tím můžeš představit něco konkrétního https://breviar.kbs.sk/cz/index.htm

Pošlete mi pak emailem odpovědi na tyto otázky, stačí velmi stručně, v bodech, ale kdo se bude chtít rozepsat, může. Asi jste už pochopili, že většina otázek se týká přečteného.
1. Co Tě v přečteném zaujalo, co se Ti líbilo?
2. Co Ti není jasné, co bys určitě později chtěl vysvětlit podrobněji?
3. S čím z přečteného máš problém?
4. Vyjmenuj všechny svátosti.
5. Kdy začíná liturgický rok?
6. Proč slavíme neděli, a ne jako židé sobotu?
7. Kdy přesně a kde jsi byl(a) pokřtěn(a)? Slavíš to? Prohlídni si fotky ze svého křtu a potvrzení o křtu.
8. Jaká máš křestní jména? 
9. Kdo je tvým křestním kmotrem či kmotrou? Znáš se s ní(m)? Měl(a) by být i tvým biřmovacím kmotrem. K tomu můžeš přibrat jako biřmovacího kmotra i někoho dalšího. Pocohpitelně by to měl být biřmovaný katolík, katolička.
10 Co se děje při biřmování? 
Přeji pěkné prázdniny a prosím o poslání odpovědí do 6. března. 
 
Prosím, udělejte si čas na tuto venkovní akci!

5. neděle postní, 21. března, 14:30 „Ježíšův kříž a můj život" – cesta s křížem od kaple v Hodkovičkách do lhoteckého kostela pro dospívající mládež a mladé dospělé (15 – 25 let)

18   14/3

+

19   21/3

Youcatu si článek 224 (Proč nám Pán Ježíš daroval svátost smíření a svátost nemocných?) až článek 278 (Co vyjadřuje křesťanský pohřeb?)
Článek 277 mluví o pobožnosti křížové cesty. Připomínám tuto neděli od 14:30 „Ježíšův kříž a můj život" – cesta s křížem od kaple v Hodkovičkách do lhoteckého kostela pro dospívající mládež a mladé dospělé (15 – 25 let) s Dr. Křížkem. Vřele doporučuji, uvidíme se na konci cesty v kostele. 

Pošlete mi emailem odpovědi na tyto otázky, stačí velmi stručně, v bodech, ale kdo se bude chtít rozepsat, může. Asi jste už pochopili, že většina otázek se týká přečteného.
1. Co Tě v přečteném zaujalo, co se Ti líbilo?
2. Co Ti není jasné, co bys určitě později chtěl vysvětlit podrobněji?
3. S čím z přečteného máš problém?
4. Co patří ke každé svátosti smíření? (pět věcí)
5. Chodíš rád(a) nebo nerad(a) ke svátosti smíření? A proč?
6. Kdy smí zpovědník vyzradit zpovědní tajemství?
7. Biskupové jsou nástupci koho?
8. Proč přijímají svátost služebného kněžství pouze muži?
9. Přečti si v klidu manželský slib. Jak na Tebe působí?

Já ..…...,

odevzdávám se tobě .……,

a přijímám tě za manželku (manžela).

Slibuji, že ti zachovám

lásku, úctu a věrnost,

že tě nikdy neopustím

a že s tebou ponesu

všechno dobré i zlé

až do smrti.

K tomu ať mi pomáhá Bůh.

Amen.

10. Uveď alespoň tři svátostiny.

Odpovědi prosím do úterý 24. března.
NOVINKA! KONZULTACE
Posílám odkaz na Doodle hlasování. Vyber si termín a přihlaš se na zhruba hodinové povídání se mnou. Podíváme se na to, co už jste si studovali, ale i na vše, co Tě bude zajímat nebo o čem si budeš chtít popovídat. Takové setkání nebude jediné. Můžeš přijít sám, nebo vás může být víc. Ale v takovém případě, než se přihlásíš na již obsazený termín, dohodni se s již přihlášeným, zda se můžeš k němu přidat. Jinak v případě obav někoho z covidu, jsem týdně testován. Budeme sedět v sále nebo kapli. Pokud by se někomu nehodil, nebo na něj nevybyl, žádný termín, ať se mi ozve. Na viděnou!
Hlasuj: odkaz máš v e-mailu

Svatý týden 

a

začátek Velikonoc

Drazí biřmovanci, 
sedm z vás se už se mnou vidělo při první konzultaci. Zatím jsem vám neposlal nové úkoly, ale byl bych rád, abyste tyto dny prožili skutečně duchovně, kdo můžete, zúčastněte se obřadů, a určitě si znovu připomeňte událost poslední večeře, umučení Pána Ježíše Krista i jeho zmrtvýchvstání. Vždyť na konci doby velikonoční za 50 dní budete biřmováni. Při té příležitosti potvrzuji, že biřmováni budete o Letnicích 23. května od 10:00, den předem, v sobotu 22. května se sejdeme na arcibiskupství na Hradčanském náměstí a navštívíme otce biskupa Karla Herbsta, který vás bude biřmovat. Detaily vám ještě sdělím, v tuto chvíli si rezervujte termín. 
Požehnané prožití svátečních dní! pater Jiří

20   13. 4.

 

Reflexe Svatého týdne a začátku Velikonoc

Příprava k hodině:Youcatu si přečtěte od článku 279 (Proč potřebujeme víru a svátosti, chceme-li žít dobrým a správným životem?) až článek 344 (Proč se církev vyjadřuje také k etickým otázkám?)

Odpověď důvěry - morálka. Dobro a zlo. Lidská svoboda. Přirozený zákon. Svědomí. Dary Ducha svatého (dostali jste kartičky k tématu darů DS a modlitbami papeže Františka)Ctnosti božské, kardinální... Existence pravidel v životě. Boží přikázání a doporučení v Bibli. Autorita církve.

Pojem hříchu. Hřích "lehký", "smrtelný". Neřest.

Nikdo si nezajistí spásu, nebe, bezchybným plněním přikázání, ale vírou, důvěrou v Pána Ježíše. Tomu důvěřujeme, a proto usilujeme ze všech sil řídit se jeho radami a přikázáními (srov. Řím, Gal).

21   20. 4.

Příprava k hodině: Youcatu si přečtěte od článku 345 (Jak zní "pět církevních přikázání") až článek 358 (Proč Starý zákon zakazuje zobrazování Boha a proč tento zákon křesťané nedodržují?)

 Desatero v Bibli (Ex 20, Dt 5) a v církvi používaná katechetická formulace - srovnání (viz list, který jste dostali). Preambule Desatera. Ježíšova dvě hlavní přikázání. 

I. přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne X stavění někoho, něčeho na místo Boží. Mamon, zbožňování nějakého člověka. Esoterika, léčitelství, homeopatie, okultismus, magie, zednářství, satanismus. Vaše osobní zkušenosti.  

Žádost o svátost biřmování - obdržíte formulář

22   27. 4.

Příprava k hodině: Youcatu si přečtěte od článku 359 (Proč Bůh chce, abychom měli jeho jméno v posvátné bázni) až článek 377 (Kdy je potřeba projevit občanskou neposlušnost vůči státu?)

II. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Boží Jméno. Úcta k Božímu jménu, klení. Naše jména.

III. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Den sváteční - den bohopocty a odpočinku, den sdílení s druhými.

IV. přikázání: Cti otce svého i matkou svou. Vztahy v rodině, manžel-manželka, rodiče-děti. Autorita, přirozená, ve společnosti, ve škole, v práci. Stát a zákony.

23   4. 5.

a

24   11. 5.

 

 

 

 

Příprava k hodině: Youcatu si přečtěte od článku 378 (Proč je zakázáno vzít život sobě či druhým?) až článek 425 (Co má církev proti manželství bez oddacího listu?) a od článku 462 (Proč se deváté přikázání...) až článek 464 (K čemu je dobrý stud?)

V. přikázání: Nezabiješ. Úcta k životu od jeho počátku do přirozeného konce. Zabití, vražda, sebevražda, eutanázie. Trest smrti. Nutná obrana, pravidla pro přípustnost válkyPéče o své zdraví, riskantní jednání, závislosti. Úcta k tvorům a životnímu prostředí. 

Početí, vývoj plodu, umělé potraty. Ohrožení života matky, plodu. Metody asistované reprodukce. Antikoncepce: nepotratová, potratová a podmíněně potratová (hormonální) antikoncepce x metody PPR (přirozené plánování rodičovství).  

Paliativní péče. Okamžik smrti. Transplantace. Pitva.  

VI. přikázání: Nesesmilníš a IX. přikázání: Nepožádáš manželky bližního svého. Význam a krása sexuality. Vztah muže a ženy. Předmanželská zdrženlivost, sexualita v a mimo manželství. Cizoložství. Pornografie. Onanie.

Homosexualita. Transsexualita. Parafilie. Gender teorie, ideologie - antropologická hereze. 

Hlaste se v Doodle na individuální setkání.

Novéna před Letnicemi - podněty a list s konkrétními návrhy modliteb

25   18. 5. 

Příprava k hodině: V Youcatu si přečtěte od článku 426 (Co vyhlašuje sedmé přikázání "Nepokradeš"?) až článek 461 (Jaký je vztah mezi krásou a pravdou?) a od článku 465 (Jaký postoj by měl zaujmout křesťan k cizímu majetku?) až článek 468 (Jaká je největší touha člověka?)

VII. a X. přikázání: Nepokradeš. Nepožádáš statku bližního svého. Úcta k hmotnému i nehmotnému majetku. Loupež, krádež. Závist.

VIII. přikázání: Nevydáš křivého svědectví. Pravda x lež. Nactiutrhání, pomluva, křivé svědectví, lichocení.

Pět církevních přikázání.

Doladění organizace víkendových událostí

7. 5. - 19. 5.

Individuální setkání: Svátost biřmování: opakování a prohloubení. Letnice, prvotní církev - Skutky apoštolské. Tradice církve. Neoddělitelný vztah se křtem.  Význam svátosti, způsob udílení, křižmo. Rozbor textu, který čte biskup před samotným biřmováním, a modliteb při biřmování. Zvolené biřmovací jméno, jména.

Technikálie - potvrzení o křtu a žádost o biřmování. Ověření, co jste zvládli z níže uvedených úkolů.

pátek 14. 5 -

sobota 22. 5.

Novéna před slavností Seslání Ducha svatého a před vaším biřmováním. Bude se za vás modlit farnost, i vy se modlete!

sobota 22. 5. 10:00

Arcibiskupský palác, Hradčanské nám. 16

Setkání s o. biskupem Karlem Herbstem, který vás bude následující den biřmovat. Je třeba dorazit alespoň deset minut předem! Setkání je tak na hodinku. Kdo pojedete autem, lze uvnitř parkovat. 

Kdo pojede MHD, doporučuji:

Bus 139 Lhotka 8:41 směr Želivského

přestup na Koh-i-noor na Tram 22

výstup na Brusnici a pak pěšky. Pozor, nevystupujte už na Pražský hrad, protože byste museli přes Hrad a mohli by nastat komplikace

sobota 22. 5. 18:30

kaple nebo hlavní loď

Setkání pro vaše kmotry, rodiče či další zájemce. Základní informace o svátosti biřmování. Bude obsahově odpovídat zhruba tomu, co s vámi proberu na individiálním setkání. Účast pro ně i pro vás dobrovolná.

neděle 23. 5. 10:00

mše sv. s biřmováním

Vaše biřmování. Dojděte si v týdnu před slavností ke svátosti smíření. 

Všechny lavice v hlavní lodi budou rezervovány pro vás a vaše blízké. Přijďte slušně oblečeni a alespoň 15 min dopředu. FOTOGRAFOVAT smí pouze námi dohodnutý fotograf! Bude možné se vyfotit i po mši sv. Obdržíte potvrzení o biřmování.

Pro zájemce bude příprava ještě pokračovat alespoň následující dva úterky - diskuze nad tím, co vás bude zajímat. Církevní dějiny - těch jsme se díky mimořádnému způsobu letošní přípravy dotkly jen občas.

25. 5. 

1. 6.

a třeba i dál

Příprava k hodině: V Youcatu si přečtěte jeho závěr, tedy část o modlitbě. Ač je toto téma na konci, je stěžejní. 

Modlitba: Mluvili jsme o ni průběžně. Modlitba v Písmu, Tradici církve. Vaše vlastní modlitba. Diskuze. 


Historie církve. 
Vybrané pozitivní i negativní okamžiky. Nejde o detailní či systematický výklad, ale jen o velmi letmý nástin a inspiraci k samostudiu (zvláště dop. Franzen A., Malé dějiny církve, 2006 a Kadlec J., Přehled českých církevních dějin 1,2) a diskuzi. Některých témat jsme se již dotkli během předchozích setkání.

Římská říše a pronásledování křesťanů. Konstantin Veliký. Stěhování národů, původ rozdílů mezi východním a západním křesťanstvím. Moc světská versus církevní.

Reformní hnutí v církvi: benediktýni, cisterciáci, kartuziáni, sv. František a Inocenc III., františkáni a dominikáni.  Ideál rytířství, sv. Ignác. 

Křížové výpravy, bitva u Lepanta, u Vídně 1683. 

Naše území a iroskotská misie, Cyril a Metoděj, vliv západních sousedů. Karel IV., Krize papežství, Kostnický koncil, Jan Hus, husitství. 

Čarodějnické procesy. Prodej odpustků, reformace.  Bitva na Bílé Hoře, Třicetiletá válka, baroko.

Rakousko - vztah s církví, postavení národů. Boj proti otroctví. Zrušení jezuitského řádu. Francouzská revoluce. 

Katolická církev versus diktátorské režimy 20. století (SSSR, Mexiko, Itálie, Španělsko, Německo). Církev a Druhá světová válka.

Církev v ČSR, PČM, ČSSR. Kardinálové J. Beran a Š. Trochta. Pavel VI., Jan Pavel II. 

víkendový pobyt

brzký podzim

Pokud bude příznivá situace a budete mít zájem

 

DALŠÍ INFO:

Potvrzení o vašem křtu: čím dřív ho dodáte, tím líp pro vás. Alespoň ho pak nebudete shánět na poslední chvíli. Stačí kopie upomínky na křest.

Kmotři a biřmovací jméno, jménakmotr musí být biřmovaný katolík. Měl by to být člověk, který Vás bude podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Bude-li to Váš křestní kmotr, bude to krásné navázaní na svátost křtu. Kmotrů m§ůže být více- Biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  .

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Youcat - katechismus pro mladé: ten žlutý, přečíst minimálně celý  :-)

Nějakou knihu od C. S. Lewise

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Dostali jste 11. 10., přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), strhující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Carlo Acutis. Misionář 2. (YouTube) - film o mladém IT, který byl 3. 10. 2020 blahořečen, dostali jste za úkol v distanční výuce.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět alespoň začátek, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe: pokud umožní koronáč

1. Společný víkend: vyrazíme společně na víkend k sestrám trapistkám.

2. Praxe u sester Matky Terezy: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

3. Účast na modlitbách podle komunity v Taizé: koná se většinou čtvrtý čtvrtek v měsíci od 20 hodin. Alespoň jednou se prosím zúčastněte.

4. Příprava jedné nedělní křížové cesty v našem kostele: některou z postních nedělí od 17:30. Vytvoříte a povedete společně, pomůžu vám a budu tam s vámi. Cílem je jak zamyslet se více do hloubky nad Ježíšovým utrpením a jeho smyslem pro náš život, tak si vyzkoušet připravit program pro větší skupinu lidí a tento program zdárně vést. 

5. Účast na Diecézním dnu mládeže: v sobotu před Květnou nedělí, upřesním, až se bude vědět více

6. Pohodová "praxe": Společné posezení u kávičky a sušenek s panem biskupem Karlem Herbstem, který Vás bude biřmovat. Upřesním v zimě.

7. Osobní rozhovor se mnou nebo s kýmkoliv z mých farních pomocníků (panem kaplanem, sestrou Bernardou, Prokopem Jirsou...) je možný po předchozí dohodě kdykoliv. Na vás si čas vždy rádi uděláme. Povinný rozhovor se mnou pak bude před biřmováním. Více informací včas sdělím. 

Pokud některou praxi nemůžete vykonat, dohodneme se na náhradní. Pozor: z praxe č. 1 omlouvá pouze nemoc  - v takovém případě se sami zúčastníte nějaké jiné víkendové duchovní obnovy. Z praxe č. 2 omlouvá pouze těžký imunodeficit. Pokud nevíš, co to je, tak ho nemáš a k sestrám můžeš :-)  Pochopitelně praxe můžete absolvovat společně.

Dá-li Pán, biřmování bude v neděli 23. května 2020 v 10 hodin u nás v kostele.