Podmenu:

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka 2020

Tomáš Hrouda
Farní koordinátor sbírky
Tomáš Hrouda
(+420) 777 050 953
Diecézní koordinátor TKS v pražské arcidiecézi je pan Filip Baroš, mobilní
číslo (+420) 739 002 903, e-mail: baros.filip@praha.charita.cz.

Tříkrálová sbírka 2020 proběhla od středy 1. do úterý 14. ledna 2020.

Prohlédněte si fotky a videa z koledování.

Výsledky sbírky podle jednotlivých kasiček:

FarnostCMŠ Studánka
1/18/ 01 3.443,26 Kč 1/77/ 01 2.594,00 Kč
02 6.310,00 Kč 02 7.014,00 Kč
03 7.858,00 Kč 03 2.244,00 Kč
04 8.350,00 Kč 04 7.850,00 Kč
05 8.843,00 Kč 05 3.722,00 Kč
06 6.196,00 Kč 06 2.991,00 Kč
07 7.529,00 Kč    
08 6.998,66 Kč
09 6.524,00 Kč
10 4.325,00 Kč
11 1.492,00 Kč
12 454,00 Kč
CELKEM 68.322,92 Kč   26.415,00 Kč

Využití finančních prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2020
 • v diecézi:
  1. rekonstrukce azylového domu pro matky a rodiny s dětmi sv. Maří Magdalény v Kralupech nad Vltavou,
  2. sociální bydlení,
  3. pomoc rodinám v nouzi,
  4. zdravotní péče v Ugandě
 • ve farnosti ve výši do 65 % z vykoledované částky farností (letos 44.400,00 Kč):
  1. podpora projektu a rekonstrukce bytu v rámci nové sociální služby Domov Modrý klíč školy SPMP Modrý klíč - 16.400,00 Kč,
  2. podpora pečovatelské a ošetřovatelské služby Farní charity Chodov - 14.000,00 Kč,
  3. podpora pro děti s podpůrnými opatřeními a pro děti z neúplných nebo nefunkčních rodin v CMŠ Studánka - 14.000,00 Kč.

Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na http://www.trikralovasbirka.cz.

Děkujeme Novodvorská Plaza za každoroční laskavé svolení s koledováním v prostorách jejich obchodního centra.

Tříkrálová sbírka 2015