Podmenu:

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Tomáš Hrouda
Farní koordinátor sbírky
Tomáš Hrouda
(+420) 777 050 953

Tříkrálová sbírka 2019 proběhla od úterý 1. do pondělí 14. ledna 2019.

Prohlédněte si fotky a videa z koledování.

Výsledky sbírky podle jednotlivých kasiček:
FarnostCMŠ Studánka
1/18/ 01 4.357,89 Kč 1/77/ 01 3.424,00 Kč
02 1.208,00 Kč 02 2.145,00 Kč
03 11.696,60 Kč 03 3.682,00 Kč
04 4.468,15 Kč 04 3.525,00 Kč
05 6.604,00 Kč 05 4.498,00 Kč
06 6.174,00 Kč 06 4.474,00 Kč
07 6.607,00 Kč    
08 17.782,00 Kč
09 3.693,00 Kč
10 6.750,15 Kč
CELKEM 69.340,79 Kč   21.748,00 Kč
Využití finančních prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2019:
 • Diecézní záměry Arcidecézní Charity Praha:
  1. materiální a potravinová pomoc nejchudším lidem v ČR,
  2. poradna Magdala - pomoc obětem násilí,
  3. vybudování centra sociálních služeb Farní Charity Vlašim.
 • Humanitární záměry:
  1. ozdravný pobyt běloruských dětí v Praze,
  2. podpora nemocnic v Ugandě.
 • Využití finančních prostředků do výše 65 % z vykoledované částky farností (letos 45.000,00 Kč):
  1. podpora projektu a rekonstrukce bytu v rámci nové sociální služby Domov Modrý klíč školy SPMP Modrý klíč - 15.000,00 Kč,
  2. podpora pečovatelské a ošetřovatelské služby Farní charity Chodov - 15.000,00 Kč,
  3. podpora pro děti s podpůrnými opatřeními a pro děti z neúplných nebo nefunkčních rodin v CMŠ Studánka - 15.000,00 Kč.

Více informací o Tříkrálové sbírce získáte na http://www.trikralovasbirka.cz.

Děkujeme Novodvorská Plaza za každoroční laskavé svolení s koledováním v prostorách jejich obchodního centra.

Tříkrálová sbírka 2015

Podpora pečovatelské a ošetřovatelské služby farní charity Chodov.