Podmenu:

Složení ERF

P. Jiří Korda P. Mgr. MUDr. Jiří KORDA

farář, předseda ekonomické rady

Martin Aringer PharmDr. Martin Aringer

povoláním Disease Area Leader, Breast Cancer ve společnosti Novartis

Jakub Hradec Ing. JUDr. Jakub HRADEC

povoláním poradce výkonného ředitele České kanceláře pojistitelů, navržen PRF

  Ing. Zuzana KRÁLOVÁ

povoláním ekonomka Arcidiecézní charity Praha

JUDr. Jiří Gorčík JUDr. Jiří Gorčík

povoláním vedoucí odboru lidských zdrojů a platů na úřadu MČ Praha 12

David Maruška, DiS. David Maruška, DiS.

 

„Chceme svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě naší farnosti a podílet se na hospodaření s církevním majetkem naší farnosti s péčí dobrého hospodáře!"

>>> zpět