Podmenu:

Složení ERF

 

Funkční období 2. prosinec 2020 - 1. prosinec 2023

titl. Stanisław Góra

titl. Stanisław Góra

farář, předseda ekonomické rady

Ondřej Závodský JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.

 

  Ing. Zuzana KRÁLOVÁ

 

Jiří Gorčík JUDr. Jiří Gorčík

 

Petr Křížek Dipl. theol. Petr Křížek

zástupce za PRF

Ing. olga Hroudová Ing. Olga Hroudová

 

„Chceme svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě naší farnosti a podílet se na hospodaření s církevním majetkem naší farnosti s péčí dobrého hospodáře!"

>>> zpět