Podmenu:

Křížová cesta

Moderní a velice zajímavá křížová cesta lhotecké farnosti, jejíž autorem je umělec Karel Stádník, kterému s návrhem pomáhal P. Vladimír Rudolf! Tyto fotky se snaží alespoň přiblížit krásu této křížové cesty, ale doporučujeme její osobní shlédnutí a zároveň vás tímto k nám do kostela srdečně zveme.

Loď kostela s křížovou cestou

1. zastavení

 

1. zastavení - Smrtelná úzkost Ježíšova v Getsemanské zahradě

Hřib atomové exploze (symbol totálního ohrožení našeho světa) v Hirošimě. Když nějaké místo zasáhne atomová bomba, není už záchrany.

 

 

 

2. zastavení

 

2. zastavení - Ježíš bičován

Galéra, na které stojí velitel s bičem a shlíží na zajatce, kteří v rukou třímají vesla; svůj ortel smrti. Z očí zajatců hledí už jen úzkost a zděšení.

 

 

 

3. zastavení

 

3. zastavení - Ježíš na smrt odsouzen

Odsouzená mladá žena stojí před zavřenou branou francouzské katedrály. Opodál jí zkoumají pohledem čtyři postavy: kněz, kardinál, soudce a mnich. Je zde vyobrazen rok 1431, kdy biskup přečetl jménem soudního tribunálu rozsudek nad Janou z Arku.

 

 

4. zastavení

 

4. zastavení - Ježíš bere na sebe kříž

Křesťané čekají na smrt v římském Koloseu. Apoštol vzhlíží vzhůru a již se vidí téměř na druhé straně, maminka pečuje o své děti a další čeká vysvlečen. Tito křesťané na sebe berou svůj kříž; nemají na výběr.

 

5. zastavení

 

5. zastavení - Ježíš potkává svou matku

Velká ženská postava stojící uprostřed výškových panelových domů, ke které se obracejí pohledy ubohých. Tímto se nám naznačuje, že Panna Maria zůstává věrná svému poslání a čeká na všech křižovatkách tohoto světa na své děti, které nesou kříž.

 

 

6. zastavení

 

6. zastavení - Ježíš klesá pod křížem

Dítě ležící pod skalou. Spáchalo sebevraždu. Vedle něho leží snad jeho poslední kamarád - plyšový medvídek. V samotě dítěte zbyl jen tento jediný přítel, v jeho zoufalství pak už jen smrt. Je to vyobrazení současné veškeré bídy současného člověka.

 

 

7. zastavení

 

7. zastavení - Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž

Koncentrační tábor v Osvětimi roku 1941. Jeden vězeň utekl a deset jiných za to musí do bunkru. Vězeň číslo 16670, františkán Maxmilián Kolbe, vystoupil z řady a dobrovolně se hlásí na smrt místo jednoho otce početné rodiny.

 

 

8. zastavení

 

8. zastavení - Veronika podává roušku

Plátno, na kterém je uprostřed Ježíšova podoba. Plátno je zřaseno tak, že tvoří rám. Druhý, vnitřní rám tvoří postavy lidí na okraji života, lidí bez tváře. Pro stud a bolest hledí k zemi. Rouška spojuje obraz zhanobeného Spasitele s každým z těchto lidí.

 

 

9. zastavení

 

9. zastavení - Ježíš oloupen o šat

Zničené město a lidé na útěku, odění do pár kousků hadrů. Obraz důvěrně známý z televizních obrazovek. Ležící žena chrání své dítě svým tělem. Tisíce lidí dnes ztrácejí v důsledku bombardovaní nebo živelných katastrof své domovy, oděvy, svou vlast.

 

 

10. zastavení

 

10. zastavení - Ježíš přibíjen na kříž

Dotek dvou rukou, z nichž jedna je probodnuta dlouhou tenkou jehlou. Není jasné, zda obě ruce patří témuž člověku. Probodnutá ruka je rukou mladého lékaře, který vyvinul sérum na léčbu těžké nemoci a zkouší jej sám na sobě a později v důsledku toho zemře.

 

 

11. zastavení

 

11. zastavení - Ježíš umírá na kříži

Kříž, na kterém visí Ježíšova postava v nadživotní velikosti, roste z dlážděné kostelní podlahy. "Dokonáno jest" (Jan 19, 30). Kříž je vyroben ze zlatých paprsků, které připomínají ostnatý drát, vězení a smrt. Jejich zlatá barva však dosvědčuje, že zkáza a smrt nebudou mít poslední slovo.

 

 

12. zastavení

 

12. zastavení - Ježíš položen Marii do klína

Truchlící matka chová na svém klíně mrtvého syna. Lhotecké Pieta však nezobrazuje mrtvé tělo dospělého Ježíše, ale do rubáše zabalené tělo dítěte, které zemřelo hladem. Koho zasáhne smrt dítěte víc než matku, která mu dala život!

 

 

13. zastavení

 

13. zastavení - Ježíš uložen do hrobu

Vojevůdce sedí hrdě na svém koni a se svým adjutantem pátrá po nějaké stopě života. Dělo, jejich pracovní nástroj, mlčí. Po bitvě u Waterloo je Wellingtonovo pátrání zbytečné. Země je zorána granáty, jeden strom vztyčuje svůj holý kmen navzdory všemu zničení, v pozadí jsou vidět větrem vyvrácené kříže nad hroby zabitých.

 

14. zastavení

 

14. zastavení - Kristus vstal z mrtvých! Kristus vstal!

Všechny postavy křížové cesty hledí na Krista v nadživotní velikosti, který je zve. "Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít..." (Matouš 25, 34-35). Místa je stále dost pro všechny, kteří se shromažďují ke slavení Eucharistie.