Podmenu:

Kontakty

Duchovní:

   

Pastorační asistentka:

P. Staniław Góra Mgr. Petr Šleich Kryštof Skibiński sr Bernarda Lacinová

farář, okrskový vikář: titl. Stanisław Góra


+420 737 280 624
stanislaw.gora@knez.cz

farní vikář: P. Mgr. Petr Šleich


+420 605 227 727
 

výpomocný duchovní:
P. Kryštof Skibiński OFMConv.


+420 604 206 623
 kskibinski@franciszkanie.pl

pastorační asistentka:

Ing. Olga Hroudová
+420 734 215 870

lhotecka.farnost@seznam.cz

Kontaktní údaje

Adresa:
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru
Ve Lhotce 36
142 00  Praha 4 - Lhotka
E-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz
IČ: 49368591

Bankovní spojení pro finanční dary:

  1. Běžný provoz farnosti: č. účtu 74326329 / 0800 (Česká spořitelna),
    • do zprávy pro příjemce lze upřesnit účel daru.
  2. Rozšíření kostela a výstavba farního centra: č. účtu 5323720339 / 0800 (Česká spořitelna) – při platbě ze zahraničí kód IBAN: CZ08 0800 0000 0053 2372 0339 a kód BIC: GIBACZPX

Podrobnější informace k účtům naleznete v článku k novým bankovním účtům naší farnosti ve Věstníku č. 9/2018 (strana 7).

Jak se k nám dostnete?

Směrem z centra

Jeďte metrem na stanici Kačerov (trasa C), zde přestupte na autobus č. 139, 150 nebo 157 a jeďte až na zastávku Lhotka.

Směrem z Modřan

Použijte autobusy č. 139, 150 nebo 157 a vystupte na zastávce Lhotka.

Směrem z Nádraží Braník

Použijte autobus č. 121 a vystupte na zastávce Lhotka; případně autobus č. 106, kterým dojedete na zastávku Novodvorská, kde přestoupíte na autobus č. 197, který jede na zastávku Lhotka.

Směrem ze Smíchovského nádraží

Použijte autobus č. 197 a vystupte na zastávce Lhotka.

 

Do zastávky Lhotka jezdí denní linky: 121, 139, 150, 157 a 197.