Podmenu:

Výuka náboženství

termín a místo konání: každá středa od 16:30 na faře

V naší farnosti probíhá výuka náboženství pro předškoláky a děti prvního stupně základní školy. Zhruba sedmdesát dětí je rozděleno do pěti skupin. Příprava na první svaté přijímání začíná v lednu nebo únoru.
Druhý stupeň a středoškoláci mají tři společenství (více v aktivitě mládež). Jejich smyslem je další prohlubování vztahu k Bohu a vedení k  schopnosti svou víru žít i v osobním životě. Jak na výuku náboženství, tak na společenství můžete začít docházet kdykoliv během školního roku.

 

>>> zpět