Podmenu:

Tříkrálová sbírka

Archiv: Tříkrálová sbírka 2019 | 2018 | 2017

Tříkrálová sbírka 2020

Tomáš Hrouda
Farní koordinátor sbírky
 
 
 
Tomáš Hrouda
(+420) 777 050 953
Diecézní koordinátor TKS v pražské arcidiecézi je pan Filip Baroš, mobilní
číslo (+420) 739 002 903, e-mail: baros.filip@praha.charita.cz.

Tříkrálová sbírka 2020 proběhne od středy 1. do úterý 14. ledna 2020.

Ve farnosti budeme intenzivně koledovat od středy 1. do úterý 7. ledna 2020.

Všechny účastníky Tříkrálové sbírky (vč. rodičů dětí, které budou koledovat) zveme
v neděli 5. ledna 2020 do
 • Od 14.30 h na bohoslužbu slova s požehnáním koledníkům.
 • Od 15.00 h na Tříkrálový průvod s velbloudy přes karlův most na Staroměstské náměstí.
 • Od 16.00 h na Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby na Staroměstském náměst.
Předpokládané využití finančních prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2020
 • v diecézi:
  1. rekonstrukce azylového domu pro matky a rodiny s dětmi sv. Maří Magdalény v Kralupech nad Vltavou,
  2. sociální bydlení,
  3. pomoc rodinám v nouzi,
  4. zdravotní péče v Ugandě
 • a ve farnosti (do výše 65 % z vykoledované částky):
  1. podpora projektu a rekonstrukce bytu v rámci nové sociální služby Domov Modrý klíč školy SPMP Modrý klíč,
  2. podpora pečovatelské a ošetřovatelské služby Farní charity Chodov,
  3. podpora pro děti s podpůrnými opatřeními a pro děti z neúplných nebo nefunkčních rodin v CMŠ Studánka.

Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na http://www.trikralovasbirka.cz.

Děkujeme Novodvorská Plaza za každoroční laskavé svolení s koledováním v prostorách jejich obchodního centra.

Tříkrálová sbírka 2015