Podmenu:

Tříkrálová sbírka

Archiv: Tříkrálová sbírka 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Tříkrálová sbírka 2021

Tomáš Hrouda
Farní koordinátor sbírky
 
 
 
Tomáš Hrouda
(+420) 777 050 953
Diecézní koordinátor TKS v pražské arcidiecézi je pan Antonín Zajíček, mobilní
číslo (+420) 734 630 956, e-mail: zajicek.antonin@praha.charita.cz.

Tříkrálová sbírka 2021 je plánována od pátku 1. do čtvrtka 14. neděle 24. ledna 2021.

Vzhledem k atkuálním protiepidemickým opatřením probíhá Tříkrálová sbírka 2021 online!

V kostele bude možné do kasiček přispět po každé mši svaté o víkendech 2.-3. a 9.-10. ledna. Po celou dobu konání sbírky bude také dostupná kasička v sakristii.

Tradiční mše s požehnáním koledníkům a Tříkrálový průvod s velbloudy byly vzhledem k aktuální epidemiologické situaci zrušeny!

Plánované využití finančních prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2021
 • v diecézi:
  1. pomoc potřebným v souvislosti s COVID19 v pražské arcidiecézi,
  2. domov seniorů sv. Václava ve Staré Boleslavi,
  3. farní charita Kolín,
  4. pomoc v Bělorusku,
  5. pomoc v Albánii,
 • ve farnosti do výše 65 % z vykoledované částky farností:
  1. podpora projektu a rekonstrukce bytu v rámci nové sociální služby Domov Modrý klíč školy SPMP Modrý klíč,
  2. podpora pečovatelské a ošetřovatelské služby Farní charity Chodov.

Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na http://www.trikralovasbirka.cz.

Děkujeme Novodvorská Plaza za každoroční laskavé svolení s koledováním v prostorách jejich obchodního centra.

Tříkrálová sbírka 2015