Podmenu:

Společenství sv. Jana z Boha - pro věřící s duševním onemocněním

termín a místo konání: každý pátek od 16:00 hodin (vede P. Petr Šleich) v sále sv. Václava

Scházíme se každý pátek od 16:00 hod. Jde nám o to vytvořit pohodové  prostředí, kde se můžeme neformálně setkávat a sdílet spolu svou víru. Cílem není izolovat se od společnosti. Ale naopak vytvářet zázemí, kde můžeme načerpat síly do všedního dne. Sdílíme své radosti i starosti, věnujeme se Písmu svatému a otázkám víry. Můžete přijít kdykoliv, není povinností chodit pravidelně.

 

>>> zpět