Podmenu:

Společenství maminek s dětmi

termín a místo setkávání: každé úterý v 9:15, sál sv. Václava

Společenství je otevřené všem maminkám (ale i tatínkům) na mateřské dovolené, přestože není v jejich silách pravidelná účast. Nabízí příležitost posilnit se Božím slovem, svátostí Eucharistie, svátostí smíření, sdílením rodičovských radostí a nástrah a společnou modlitbou. Pro děti je každé setkání připraven krátký program ve formě maňáskového divadla.

Kontakty na organizátorky u patera Kordy nebo sestry Bernardy.

 

>>> zpět