Podmenu:

Modlitby proseb

termín a místo konání: každý pátek po odpolední mši svaté 

Jde o modlitební setkání, kde se společně modlíme podle doporučení indického misionáře a katolického kněze otce Jamese Manjackala.

P. James Manjackal"Pochopil jsem svoje povolání.a vložil jsem vše do Boží náruče. Uvědomil jsem si, že moje poslání nespočívá v přednáškách na univerzitách. Začal jsem působit jako kazatel a modlil jsem se k Bohu, aby mi pomáhal v růstu a posilňování mojí víry.

Jednou jsem měl seminář a v kostele bylo mnoho lidí. Modlili jsme se před vystavenou Svátostí Oltářní. Před požehnáním přišel k Svátosti jeden hinduista, který měl rakovinu, viditelnou cystu na čele. Zeptal se mě, zda může obejmout Svátost, zda je v ní přítomný Ježíš. Odpověděl jsem mu, že my věříme, že ve svaté Hostii je Ježíš. Je to tajemství, které se nedá rozumem pochopit. Tento člověk však viděl tvář a ruce, které ho volaly, aby přišel k němu. Člověk objal ciborium a zakřičel: ,Ježíši, můj Spasiteli - jsem uzdravený!‘ Všichni přítomní viděli, že mu cysta z čela zmizela. Viděl jsem a pochopil víru tohoto člověka, který nebyl křesťanem. Uvědomil jsem si, že jsem se i já vnitřně proměnil. Od té doby je moje víra pevná a rád sloužím nemocným. V Ježíšově jménu pomáhám těm, kteří o pomoc žádají. Můj život je životem modlitby."

(P. James Manjackal)

 

>>> zpět