Podmenu:

Modlitby matek

V naší farnosti se scházejí skupinky Modliteb matek. Jsme součástí celosvětového hnutí, bližší informace o  jeho spiritualitě, historii i současnosti můžete nalézt na stránkách www.modlitbymatek.cz.

Scházíme se pravidelně doma v malých skupinkách k modlitbě za naše děti, ústředním bodem naší spirituality je důvěrné odevzdání se do Božích rukou, takto svěřujeme Pánu Ježíši i naše děti.

Máme skupinky maminek s malými dětmi, které se scházejí dopoledne, a také večerní skupinku pro matky s dětmi odrostlejšími. Skupinky jsou otevřené pro nové maminky, rády Vás uvítáme mezi sebou.

kontakt. Jana Kalendová, jkal@centrum.cz, tel. 606 811 986