Podmenu:

Mládež

z ARCHIVU Nejhustšího lhoteckého spolča
z ARCHIVU Nejhustšího lhoteckého spolča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/17. První setkání v týdnu po 18. září.

Věkový rozptyl je pouze orientační. Více informací u Prokopa Jirsy nebo patera Kordy.

Jednotlivá témata setkání vytvářejí vedoucí (mládež s animátorským kursem), Prokop Jirsa a pater Korda. Počítá se se zapojením starších bohoslovců v rámci spolupráce mezi farností a Arcibiskupským seminářem Praha.

 

Nejhustší lhotecký spolčo (15- 20 let)

termín a místo konání: jednou týdně v pondělí od 17:00 v sálesv. Václava

Naše spolčo začalo fungovat v roce 2008, nyní jsme spolčem nejstarších mládežníků. Probíráme aktuální témata z našeho života. Debatujeme o věcech, které nás zajímají nebo trápí, o věcech, které se týkají  víry, ale i o těch, které s vírou na první pohled nesouvisí. Modlíme se, čteme Písmo, zkrátka snažíme se, aby naše víra nebyla jenom schovaným kusem oblečení, který si bereme v neděli do kostela, ale abychom ji prožívali každý den, každou hodinu, každou vteřinu. Kromě toho čas od času uspořádáme nějakou speciální akci jako výlet apod.

A protože nám farnost poskytuje tuhle možnost, snažíme se i my přispívat do života farnosti. Proto pomáháme při organizaci chaloupek, farního plesu, farního karnevalu, zahradní slavnosti a dalších akcích.  

Mladší lhotecké spolčo (13 - 15 let)

termín a místo konání: jednou za čtrnáct dní ve středu od 18:45 do 20:15 v kapli, někdy se přidáme k mladším v sále sv. Václava. 

Nejmladší lhotecké spolčo (11-13 let)

termín a místo konání: jednou za čtrnáct dní ve středu od 18:45 do 20:15 v sále sv. Václava.


 

>>> zpět