Podmenu:

Farní akademie

termín a místo konání: neděle 1x za měsíc, obvykle od 16:30 v kapli Nejsvětějšího srdce Páně nebo v sálu sv. Václava (aktuálně v kalendáři akcí)

Přednáška zajímavého hosta na aktuální téma se koná zhruba jednou za měsíc v neděli odpoledne. Mezi nás již přišli například:

- arcibiskup Mons. Diego Causero

- P. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer

- P. Mgr. Tomáš Holub

- PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD.

- PhDr. Jiřina Šiklová

- biskup Mons. Václav Malý

- Mons. P. Anton Otte

- P. ThLic. Michael Špilar

- prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.

- Ivan Hoffman

- JUDr. Cyril Svoboda

- P. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., JC.D.

- PhDr. Libor Ovečka, ThDr.

- prof. Miroslav Verner

... a mnozí další

 

>>> zpět