Podmenu:

Chlapi

indiánský křížJsme společenství mužů, kteří chtějí sdílet mužskou spiritualitu a navzájem se jako muži obohatit o různé postoje a názory ve svém životě, abychom dokázali být dobrými manželi, otci, hlavami rodiny a muži ve vztahu ke společnosti.

Termín a místo konání: jednou za 14 dnů (liché týdny) v pondělí od 20:00 v sálu sv. Václava (aktuálně v kalendáři akcí).

Obecný program:

   • 19.45 h - bubnování v lodi kostela,
   • 20.00 h - začátek setkání, přivítání, volný hovor,
   • 20.15 h - zahajovací modlitba,
   • téma večera,
   • 22.00 h - oficiální ukončení setkání, závěrečná modlitba, rozloučení,
   • příp. volná diskuze do cca 0.00 h.

Termíny podzimních setkání v roce 2018:

   • 10. a 24. září 2018,
   • 8. října 2018
   • 22. října 2018 (Proč věřím v to, v co věřím a co mi to dává?),
   • 5. listopadu 2018 (Diskuze k Istanbulské úmluvě, násilí na ženách a dětech a genderové ideologii)
   • 19. listopadu 2018
   • 3. a 17. prosince 2018.

Návrhy témat na následující setkání (19. listopadu 2018):

    1. Blíží se další (nejen) ekonomická krize? Podle některých předpovědí se zdá, že v r. 2019 může něco takového nastat. Jak jsme na to připraveni? Jak bychom se vypořádali s tím, že bychom např. přišli o práci nebo měli potíže se splácením hypotéky? Jsme ochotni a schopni snížit svou životní úroveň?
    2. Martinovo téma: „Kdy, kde, jak jsem v posledním období zažil své chlapství?“ Poslední období není časově ohraničeno, ale mělo by to být něco osobního a „živého“ a může to být jak pozitivní (kdy jsem se zachoval jako chlap) a nebo i negativní (kdy jsem se právě jako chlap nezachoval). 

 

„The young man who cannot cry is a savage, the old man who cannot laugh is a fool.

„Mladý muž, který neumí plakat, je barbar. Starý muž, který se neumí smát, je hlupák.“

(Fr. Richard Rohr)